Muzyka

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Parafia / Muzyka

W naszej parafii istnieje możliwość wyboru zakresu oprawy muzycznej podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.
 

1. Podstawowa oprawa muzyczna

Podstawowa oprawa muzyczna jest zapewniana w parafii podczas każdego ślubu i obejmuje swoim zakresem wyłącznie stosowne śpiewy liturgiczne prowadzone przez organistkę oraz wykonanie Marsza Weselnego Felixa Mendelssohna po zakończeniu mszy św. (na wyjście Pary Młodej z kościoła). Forma ta nie obejmuje żadnych innych utworów muzycznych (np. Ave Maria), ani akompaniamentu organowego dla zaproszonych solistów. Za podstawową oprawę muzyczną opłata składana jest u organistki.
 

2. Rozszerzona oprawa muzyczna

Istnieje możliwość rozbudowania oprawy muzycznej uroczystości zaślubin o dodatkowe utwory muzyczne. W tej sprawie można wysłać wiadomość na podany niżej adres mailowy organistki, która umożliwi kontakt z solistami (śpiewakami, muzykami grającymi na skrzypcach oraz na flecie poprzecznym). Solistów można również zorganizować we własnym zakresie. Oczywiście ustalenia i rozliczenia finansowe z zaproszonymi muzykami dokonywane są z nimi bezpośrednio, opłaty te nie wchodzą w zakres rozliczenia z organistką.


Rozszerzenie oprawy muzycznej jest dodatkowo płatne. Szczegóły prosimy ustalać z organistką z wyprzedzeniem, najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą ślubu.
 

3. Zasady dotyczące oprawy muzycznej

W ramach uroczystości zawarcia związku małżeńskiego podczas Mszy św. wykonać można do 5 utworów muzycznych:

– utwór na wejście
– utwór na przygotowanie darów (ofiarowanie)
– utwór podczas udzielania Komunii św.
– utwór na uwielbienie po Komunii św.
– utwór po błogosławieństwie i rozesłaniu – na zakończenie

Jeśli sakrament małżeństwa odbywa się poza Mszą św., z uwagi na pominięcie Liturgii Eucharystycznej nie występuje utwór na przygotowanie darów (ofiarowanie).

Należy zachować równowagę w doborze repertuaru w czasie liturgii – powinny być wykonywane proporcjonalnie pieśni i utwory muzyki poważnej.

Wszystkie utwory mogą być wykonane tylko na organach, ale można też zaprosić muzyków (wokal, skrzypce, flet). Wtedy organista wykonuje akompaniament dla solistów, co też wchodzi w zakres rozszerzonej oprawy muzycznej. Wykluczone jest odtwarzanie akompaniamentu i utworów podczas obrzędów z urządzeń elektronicznych (płyt, nośników pamięci, odtwarzaczy audio). Jeśli przewidujecie Państwo udział solistów (zaproponowanych lub zaproszonych przez siebie), prosimy o podanie potrzebnych informacji – kto będzie grał, na jakim instrumencie oraz jaki będzie repertuar. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i podjęcia ostatecznej decyzji co do repertuaru proponowanego przez solistów. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało uniemożliwieniem solistom wykonania utworów.

Nieopłacone zamówienie rozszerzonej oprawy muzycznej traktujemy jako rezygnację z usługi i w takim wypadku wykonana zostaje oprawa muzyczna w zakresie podstawowym.

Uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa tak jak i każda inna celebracja liturgiczna podlega wewnętrznym przepisom kościelnym i wiąże się z pewnymi ograniczeniami i zasadami, które poniżej przedstawiamy:

– muzyka podczas celebracji liturgicznych, w tym także podczas celebracji sakramentu małżeństwa musi być wykonywana na żywo.

– instrumentem wskazanym przez przepisy kościelne do wykonywania muzyki w czasie celebracji liturgicznych są organy kościelne. Dopuszcza się się także do użycia innych instrumentów muzycznych, z wyjątkiem typowych instrumentów dla wykonywania muzyki rozrywkowej (perkusja, syntezator, gitara elektryczna itd.).

– podczas celebracji liturgicznych nie należy wykonywać utworów świeckich i rozrywkowych, np. zaczerpniętych z muzyki estradowej, piosenek religijnych – szczególnie tych opartych na melodiach muzyki rozrywkowej (np. Hallelujah L. Cohen, Panie proszę przyjdź, itp.). Pieśni liturgiczne używane podczas liturgii zaczerpnięte muszą być ze śpiewników, które posiadają Imprimatur Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy zwrócić na to uwagę zwłaszcza, jeśli organizujecie Państwo udział solistów i zespołów muzycznych. Repertuar należy przedstawić organistce do akceptacji, najlepiej drogą mailową (kontakt podajemy poniżej) najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym ślubem.
 

4. Udostępnianie organów
 

Osobą upoważnioną przez Proboszcza do użytkowania organów parafii jest wyłącznie organista kościelny. Zdarzają się jednak sytuacje, że pary zawierające sakrament małżeństwa chcą powierzyć oprawę muzyczną innym organistom. Każda sytuacja tego typu traktowana jest jako wyjątek, rozpatrywana jest indywidualnie i wymaga kontaktu z organistką parafii – p. Elżbietą Jaszczak najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem. Osoba starająca się o zezwolenie na grę na organach parafialnych powinna posiadać kierunkowe wykształcenie muzyczne wraz z odpowiednim przygotowaniem liturgicznym. Zakres i repertuar oprawy muzycznej w wykonaniu organisty z zewnątrz musi być każdorazowo ustalany z p.organistką. Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia gry na organach przez osoby trzecie.

 

5. Korzystanie z nagłośnienia parafialnego
 

Jeśli przewidujecie Państwo udział zespołów instrumentalnych lub wokalnych (kwartety smyczkowe, chóry, schole liturgiczne), wymagających nagłośnienia – możliwe jest skorzystanie z urządzeń istniejących w parafii – mikrofonów, statywów, miksera będących w dyspozycji p. organistki. Zapotrzebowanie na sprzęt nagłośnieniowy należy uzgadniać każdorazowo z organistką na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.

W razie wątpliwości co do podanych wyżej informacji polecamy lekturę dokumentów kościelnych, w których szczegółowo ujęte zostały sprawy związane z muzyką w celebracjach liturgicznych:

– Rozdział VI z Konstytucji O Liturgii Świętej pt. Muzyka Sakralna

– Instrukcja o Muzyce w Świętej Liturgii Musicam Sacram

– Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o Muzyce Kościelnej w Polsce
 

6. Kontakt
 

Organistka – Elżbieta Jaszczak
e-mail: organistka.klaretyni@gmail.com
numer telefonu dostępny jest w kancelarii parafialnej
 

7. Repertuar
 

Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych utworów muzycznych wykonywanych na ślubach i proponujemy Państwu odszukanie interesujących Was próbek dźwiękowych w serwisie YouTube.

1. Felix Mendelssohn – Marsz weselny
2. Richard Wagner – Marsz weselny
3. Marc A.Charpentier – Preludium do Te Deum
4.Johann Sebastian Bach – Małe preludium C–dur
6. Johann Sebastian Bach – Arioso z Kantaty BWV 156
7. Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G
8. Antonio Vivaldi Cztery pory roku – cz. II Zima
9. Gordon Young – Prelude in classic style
10. Johann Pachelbel – Partita na temat chorału Was Gott tut, das ist wohlgetan
11. Johann Pachelbel – Kanon D–dur
12. Cesar Franck – Panis angelicus
13. Johann Sebastian Bach – Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641
14. Robert Schumann – Marzenie
15. Wolfgang Amadeus Mozart – Ave verum
16. Franz Schubert – Ave Maria
17. Charles Maria Gounod – Ave Maria
18. Giulio Caccini – Ave Maria
19. Ennio Morricone – Obój Gabriela
20. Ennio Morricone – La califfa

Utwory na organy solo:

1,2,3,4,5,9,10,14, ewentualnie 17

Utwory wykonywane na skrzypcach lub flecie z akompaniamentem organów:

nr: 6,7,8,11,12,14-20

Pieśni, które można zaśpiewać podczas uroczystości ślubnych:

1. Przykazanie nowe daję wam
2. Kanon Taize - Ubi Caritas (Tam gdzie miłość jest)
3. To przykazanie ja dziś daję wam
4. Kanon Taize - Bóg jest Miłością
5. Oto Miłość przychodzi
6. Gdzie miłość wzajemna i dobroć
7. Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością
8. Bo jak śmierć potężna jest Miłość
9. Kanon Taize - Pan jest mocą swojego ludu
10. Ludu kapłański, ludu królewski
11. Miłujmy się nawzajem
12. Pod Twą obronę Ojcze na niebie
13. Panie dobry jak chleb
14. Panie pragnienia ludzkich serc
15. Weź w swą opiekę
16. Matko, która nas znasz
17. Gdy klęczę przed Tobą

INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM  

18. Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty. 

MUSICAM SACRAM

43. Dlatego też sprawowanie niektórych Sakramentów i Sakramentaliów, które mają znaczenie szczególne w życiu całej społeczności parafialnej, jak: Bierzmowanie, Święcenia, Małżeństwo, Konsekracja kościoła czy ołtarza, powinno być połączone ze śpiewem (...)Należy jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystości nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub niezgodnego z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania małżeństwa.

INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

10. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski, albo przynajmniej Władzy diecezjalnej. Nie wolno w liturgii wykonywać utworu o charakterze świeckim.

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej